ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภัทรเทพ    รักพรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเสารีก
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ