ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ภัทรเทพ    รักพรม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนบ้านเสารีก
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ