ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญสุดา    แสวงผล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ