ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นราเทพ    ขยันทำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาอุดม
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ