ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย นราเทพ    ขยันทำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาอุดม
สังกัด สพป.อำนาจเจริญ