ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัมพร    สุวรรณพันธ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนเมือง
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ