ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประมวล    ลัยรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฟ้าห่วน
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ