ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไพรศรี    พงษ์เกษ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนชีหนองมะยอด
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ