ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิยม    หวานอารมณ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
สังกัด
สพป.อำนาจเจริญ