ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อำนวย    เพชรโก
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองบัววิทยายน
สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1