ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย    เพชรโก
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองบัววิทยายน
สังกัด
  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
e-mail
  amnuayphet2508@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042-312596