ยินดีต้อนรับ


นายอำนวย  เพชรโก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนนาคำไฮวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นายอำนวย    เพชรโก

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนนาคำไฮวิทยา
e-mail
  amnuayphet2508@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  336112