ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนวย    เพชรโก
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัววิทยายน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1