ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรพจน์    โคตรนรินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวขัว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1