ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิราภรณ์    หลาบหนองแสง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหัวขัว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1