ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พันศรี    สว่างแจ้ง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดล่าง
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1