ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พัษณารินทร์    ทองบุตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาทอง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3