ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัษณารินทร์    ทองบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาทอง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3