ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพ์บุญ    อมรบุญพิพัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1