ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฉลวย    เนาว์วัน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1