ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อำนวย    จันทร์หอม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวนกุหลาบวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 1(กทม.)