ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พนัสดา    สีมั่น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
สังกัด สพม.เขต 1(กทม.)