ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พนัสดา    สีมั่น
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)