ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดา    ทรัพย์สมาน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มัธยมวัดหนองจอก
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)