ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศักดิ์    มีสุข
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)