ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมนึก    กำลังเดช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1