ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิรัช    นุ่มแจ่ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)