ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภาสินี    พิมพะนิตย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)