ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จเรณ์    สุขรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)