ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิฑูรย์    กิจพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางปะหัน
สังกัด สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)