ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิฑูรย์    กิจพิพัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะหัน
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)