ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.อ. ณัฐธนพงษ์    ทองพลับ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)