ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ไขศรี    พานิกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)