ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดารณี    สมบูรณ์อนุกูล
ตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นนทบุรีพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)