ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อำไพรัตน์    อาจเจริญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บัวแก้วเกษร
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)