ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภชัย    ครุฑสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สองคอนวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)