ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เรณู    ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สิงห์บุรี
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)