ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เนลวัฒก์    กิ่งสุวรรณพงษ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)