ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทิพย์วัลย์    กาญจนศิลป์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)