ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุษา    เหมือนเพ็ชร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)