ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปทิตตา    เพ็งเที่ยง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)