ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ธนาไล    พิศนาวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองม่วงวิทยา
สังกัด สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)