ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศศินันท์    พิพัฒน์นภัสกร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองม่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)