ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสน่ห์    สุขสมพืช
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองม่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)