ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐพัชร์    บุญเสริม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโสภา
สังกัด
สพป.สิงห์บุรี