ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วีรชัย    ชมภู่
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลสิงห์บุรี
สังกัด สพป.สิงห์บุรี