ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรีพร    โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)