ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชลารักษ์    สายอุทัศน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)