ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศราวุธ    โหน่งบัณฑิต
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)