ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประดิษฐ์    ประสานพิมพ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)