ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พวงวัลย์    กาญจนกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางคล้าพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)