ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรทิพย์    ทรงนวรัตน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กบินทร์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)