ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มานิต์ตา    ไชยเจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กบินทร์วิทยา
สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)