ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุขสันต์    บัวสาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ม่วงน้อยประชาสามัคคี
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3