ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุขสันต์    บัวสาย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ม่วงน้อยประชาสามัคคี
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3