ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ลักษมี    กิมเต็ก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สฤษดิเดช
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1