ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหวัง    จำนงค์ผล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดธรรมนิมิตต์
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1