ยินดีต้อนรับ


นายวิศิษฐ์  มีศรี
ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ชื่อ-สกุล
  นายวิศิษฐ์    มีศรี

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์