ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิศิษฐ์    มีศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)