ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จิตตา    ธาดาคุณากร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองน้ำเขียว
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1